Skip to main content
 1. Learn center
 2. Software Development
 3. Guides
 4. Git tutorial
 5. ​Khái niệm cơ bản về Git
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

​Khái niệm cơ bản về Git

Trong thế giới phát triển phần mềm có nhịp độ nhanh và không ngừng phát triển, nhu cầu cộng tác và quản lý mã hiệu quả đã trở nên tối quan trọng. Vào kiểm soát phiên bản, công cụ không thể thiếu đã cách mạng hóa cách các nhà phát triển làm việc và cộng tác trong các dự án.

Cho dù bạn là nhà phát triển đơn lẻ hay là thành viên của nhóm lớn hơn, các hệ thống kiểm soát phiên bản như Git mang lại vô số lợi ích giúp hợp lý hóa quy trình công việc phát triển, cải thiện chất lượng mã và thúc đẩy cộng tác liền mạch.

Dưới đây là một số lợi ích chính mà hệ thống kiểm soát phiên bản mang lại cho nhà phát triển:

 • Lịch sử và dòng thời gian: Các hệ thống kiểm soát phiên bản như Git cho phép các nhà phát triển lưu giữ lịch sử chi tiết về các thay đổi được thực hiện đối với cơ sở mã. Mỗi cam kết đại diện cho một ảnh chụp nhanh của dự án tại một thời điểm cụ thể, bao gồm các thay đổi được thực hiện, ai thực hiện thay đổi và thời điểm thực hiện thay đổi. Dòng thời gian lịch sử này cung cấp bối cảnh vô giá và cho phép các nhà phát triển hiểu được sự phát triển của cơ sở mã.

 • Cộng tác và làm việc theo nhóm: Kiểm soát phiên bản cho phép cộng tác giữa các thành viên nhóm. Các nhà phát triển có thể làm việc đồng thời trên cùng một dự án và hệ thống kiểm soát phiên bản sẽ theo dõi các đóng góp của từng cá nhân. Nó cho phép nhiều nhà phát triển đồng thời làm việc về các tính năng khác nhau hoặc sửa lỗi cũng như cung cấp các công cụ để hợp nhất và giải quyết xung đột khi các thay đổi chồng lấp.

 • Phân nhánh và thử nghiệm: Các hệ thống kiểm soát phiên bản hỗ trợ phân nhánh, cho phép các nhà phát triển tạo các dòng phát triển riêng biệt. Điều này hữu ích khi làm việc về các tính năng mới, sửa lỗi hoặc thử nghiệm mà không ảnh hưởng đến cơ sở mã chính. Phân nhánh cho phép các nhà phát triển tách biệt các thay đổi, làm việc độc lập và hợp nhất công việc của họ trở lại nhánh chính khi sẵn sàng.

 • Phục hồi và khôi phục: Nếu mắc lỗi hoặc xảy ra sự cố, kiểm soát phiên bản cho phép nhà phát triển quay lại phiên bản mã trước đó. Nó cung cấp khả năng khôi phục các thay đổi và khôi phục cơ sở mã về trạng thái hoạt động đã biết. Điều này có thể rất quan trọng để sửa lỗi, hoàn tác các thay đổi có vấn đề hoặc khôi phục sau lỗi.

 • Cộng tác và xem lại mã: Hệ thống kiểm soát phiên bản tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xem xét mã. Các nhà phát triển có thể chia sẻ những thay đổi của họ với những người khác, là những người có thể xem lại mã, cung cấp phản hồi và đề xuất các cải tiến. Xem lại mã giúp duy trì chất lượng mã, đảm bảo tuân thủ các phương pháp hay nhất và nắm bắt các sự cố tiềm ẩn trước khi chúng được hợp nhất vào cơ sở mã chính.

 • Truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm giải trình: Các hệ thống kiểm soát phiên bản cung cấp một biên bản kiểm tra rõ ràng về tất cả các thay đổi được thực hiện đối với cơ sở mã. Các nhà phát triển có thể xem ai đã thực hiện các thay đổi cụ thể, khi nào chúng được thay đổi và lý do thay đổi. Khả năng truy xuất nguồn gốc này giúp xác định nguồn gốc của vấn đề, theo dõi lỗi và quy trách nhiệm cho các thành viên nhóm về những đóng góp của họ.

 • Thử nghiệm và phát triển tính năng: Hệ thống kiểm soát phiên bản cho phép nhà phát triển tạo các nhánh thử nghiệm hoặc nhánh tính năng. Điều này cho phép họ thử các ý tưởng mới, thực hiện các tính năng mới hoặc cấu trúc lại mã hiện có mà không ảnh hưởng đến tính ổn định của cơ sở mã chính. Nó cung cấp một môi trường an toàn và tách biệt để phát triển và khuyến khích sự đổi mới.

 • Sao lưu và phục hồi sau thảm họa: Các hệ thống kiểm soát phiên bản có vai trò như một dạng dự phòng cho cơ sở mã. Toàn bộ lịch sử dự án được lưu trữ trong kho lưu trữ kiểm soát phiên bản, kho lưu trữ này có thể được sao chép, sao lưu và khôi phục nếu cần. Trong trường hợp mất dữ liệu hoặc lỗi phần cứng, nhà phát triển có thể dựa vào hệ thống kiểm soát phiên bản để khôi phục cơ sở mã.

Nhìn chung, các hệ thống kiểm soát phiên bản cung cấp cho các nhà phát triển cách tiếp cận có cấu trúc và tổ chức để quản lý mã, cộng tác với những người khác, theo dõi các thay đổi và duy trì tính toàn vẹn của mã. Chúng cải thiện năng suất, chất lượng mã và tạo điều kiện làm việc theo nhóm hiệu quả trong các dự án phát triển phần mềm.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giúp nhóm của bạn nắm được kiểm soát phiên bản bằng Git và hưởng lợi từ vai trò thiết yếu của Git trong thực tiễn phát triển phần mềm hiện đại.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life