Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. ​Khái niệm cơ bản về Git
  6. Git là gì?
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Git là gì?

Git là một hệ thống kiểm soát phiên bản phân tán để quản lý mã nguồn. Hệ thống kiểm soát phiên bản ghi lại và lưu các thay đổi khi bạn sửa đổi tệp, cho phép bạn khôi phục phiên bản trước đó của công việc mình làm bất kỳ lúc nào.

Nếu không có hệ thống kiểm soát phiên bản cho mã của bạn, bạn có thể gặp khó khăn khi lưu thủ công nhiều phiên bản tệp của mình bằng các ngày và tên khác nhau (ví dụ: 02-12-2022-code.php; 03-12-2022-code.php). Phương pháp này tốn thời gian và không thực tế khi xử lý hàng trăm tệp.

Examples of backing up a file
Sự thật: Kiểu lập phiên bản này không đem lại kết quả.

Nó cũng không bối cảnh hóa các thay đổi để những người khác biết những gì đã được thay đổi, khi nào và bởi ai. Với nhiều thành viên nhóm làm việc trên cùng một tệp, việc ghi đè có thể nhanh chóng trở thành một vấn đề. Việc biết tệp nào là phiên bản mới nhất cũng có thể trở nên khó khăn. Và vì vậy, chúng tôi chuyển sang các hệ thống kiểm soát phiên bản để giải quyết những vấn đề này (và nhiều vấn đề khác).

Với Git, bạn có thể dễ dàng truy cập lịch sử sửa đổi mã nguồn của mình. Bạn có thể xem phiên bản đã thay đổi như thế nào và ai đã thực hiện thay đổi. Vì toàn bộ lịch sử Git được lưu trữ trên một kho lưu trữ dùng chung, Git có thể ngăn việc ghi đè ngoài ý muốn từ một phiên bản cũ hơn.

Examples of team works before a version control system and after a version control system
Trước khi dùng hệ thống kiểm soát phiên bản so với Sau khi dùng hệ thống kiểm soát phiên bản

Tóm lại, một hệ thống kiểm soát phiên bản như Git giúp dễ dàng

  • Theo dõi lịch sử mã
  • Cộng tác viết mã theo nhóm
  • Xem ai đã thực hiện thay đổi nào

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life