Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial

Hướng dẫn về Git đơn giản cho người mới bắt đầu

Bắt đầu sử dụng Git để kiểm soát phiên bản với nhóm của bạn
GuideSoftware DevelopmentBacklog

Bắt đầu với khái niệm cơ bản về Git, tìm hiểu về cách cộng tác trong Git, thực hành sử dụng Git và biết thêm về các lệnh Git, tất cả có trong hướng dẫn về Git dành cho người mới bắt đầu của chúng tôi.

Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu lại từ đầu và thực hiện theo cách của bạn. Nếu bạn đã quen thuộc với các khái niệm của Git và muốn bắt tay vào thực hiện, hãy chuyển đến phần “"HCách sử dụng Git"” và làm theo trên Windows, Mac hoặc Dòng lệnh.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab about collaboration, design & UX, project management, software development, and strategy & planning.

Backlog + Git

kiểm soát phiên bản liền mạch cho các nhóm