Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Lệnh & cài đặt Git
  6. Lệnh Git so với lệnh SVN
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Lệnh Git so với lệnh SVN

Git đã trở thành hệ thống kiểm soát phiên bản chiếm ưu thế trong những năm gần đây, đặc biệt là trong cộng đồng nguồn mở, trong khi SVN đã suy tàn. Nếu bạn chuyển từ SVN sang Git, đây là tài liệu tham khảo nhanh so sánh các lệnh phổ biến.

Bảng so sánh các lệnh Git-Subversion

LệnhThao tácSubversion
git cloneSao chép một kho lưu trữsvn checkout
git commitGhi lại các thay đổi vào lịch sử tệpsvn commit
git showXem chi tiết cam kếtsvn cat
git statusXem trạng tháisvn status
git diffXem khác biệtsvn diff
git logXem nhật kísvn log
git addThêmsvn add
git mvDi chuyểnsvn mv
git rmXóasvn rm
git resetHủy thay đổisvn revert1
git branchTạo một nhánhsvn copy2
git checkoutChuyển đổi nhánhsvn switch
git mergeHợp nhấtsvn merge
git tagTạo một thẻsvn copy2
git pullCập nhậtsvn update
git fetchCập nhậtsvn update
git pushNhững thay đổi được phản ánh trên kho lưu trữ từ xasvn commit3
.gitignoreBỏ qua danh sách tệp.svnignore
  1. Khôi phục ở SVN hủy bỏ thay đổi, nhưng Khôi phục trong Git phủ nhận thay đổi.
  2. Nhánh và thẻ giống nhau trong SVN nhưng khác nhau trong Git.
  3. SVN không có khái niệm về kho lưu trữ cục bộ so với kho lưu trữ từ xa; theo đó, một cam kết được phản ánh trực tiếp trong kho lưu trữ từ xa.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life