Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cách sử dụng Git
  6. Cách sử dụng Git trên Windows
  7. Cài đặt Git
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Cài đặt Git

Đối với hướng dẫn này, bạn sẽ cần trình cài đặt TortoiseGitmsysgit trên máy tính của bạn.

Đầu tiên, tải xuống trình cài đặt TortoiseGit. Tùy thuộc vào hệ điều hành Windows của bạn, quyết định giữa phiên bản 32 bit hoặc 64 bit.

Download TortoiseGit

Khi tải xuống, nhấp đúp vào tệp trình cài đặt và Trình hướng dẫn cài đặt sẽ hiển thị.

TortoiseGit

Nhấp “Next”.

Nhấp lại vào “Next” trên màn hình sau.

Click Next again.

Sau đó, chọn “TortoisePLink” và nhấp vào “Next”.

Click Next while selecting TortoisePLink.

Nhấp lại vào “Next”.

Leaving it as is, click “Next”.

Nhấp vào “Install”.

Click Install

Quá trình cài đặt sẽ bắt đầu. Trong một số trường hợp, TortoiseGit sẽ tìm chứng nhận người dùng Windows. Nếu điều đó xảy ra, nhấp vào “Accept” để tiếp tục cài đặt.

Installation begins

Khi cài đặt hoàn tất, nhấp vào “Finish” để thoát.

Installation is completed

Bây giờ bạn đã có Git trên máy của mình!

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life