Skip to main content
 1. Learn
 2. Software Development
 3. Guides
 4. Git tutorial
 5. Cộng tác Git
 6. Xem lại các thay đổi
 7. Lợi ích của việc xem lại mã
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Lợi ích của việc xem lại mã

Xem lại mã cung cấp một số lợi ích trong quy trình phát triển phần mềm, bao gồm:

 • Chất lượng mã được cải thiện: Xem lại mã giúp xác định và sửa lỗi, lỗi logic và các sự cố viết mã sớm trong quá trình phát triển. Người xem lại có thể cung cấp phản hồi có giá trị, đề xuất cải tiến và đảm bảo mã sạch, hiệu quả và tuân thủ các tiêu chuẩn viết mã. Điều này dẫn đến mã chất lượng cao hơn và giảm khả năng xảy ra lỗi và sự cố trong sản phẩm cuối cùng.
 • Chia sẻ kiến thức và cộng tác: Xem lại mã thúc đẩy chia sẻ kiến thức giữa các thành viên nhóm. Người xem lại có cơ hội hiểu các cách tiếp cận và kỹ thuật khác nhau được sử dụng bởi các đồng nghiệp của họ, học hỏi từ chuyên môn của nhau và chia sẻ các phương pháp hay nhất. Việc cộng tác này thúc đẩy văn hóa học tập, cải thiện kỹ năng của từng nhà phát triển và củng cố khả năng tổng thể của nhóm.
 • Phát hiện lỗi: Xem lại mã hoạt động như một lớp bổ sung của bảo vệ chống lại lỗi. Người xem lại có thể phát hiện ra các vấn đề tiềm ẩn mà nhà phát triển ban đầu có thể đã bỏ qua, như trường hợp biên, vấn đề xác thực đầu vào hoặc tắc nghẽn hiệu suất. Bằng cách phát hiện sớm những vấn đề này, việc xem lại mã giúp ngăn chặn vấn đề lan rộng hơn nữa trong quá trình phát triển.
 • Tính nhất quán và tuân thủ các tiêu chuẩn: Xem lại mã đảm bảo tính nhất quán trong phong cách viết mã và tuân thủ các tiêu chuẩn viết mã trong nhóm phát triển. Người xem lại có thể xác định những sai lệch so với nguyên tắc đã thiết lập, đề xuất cải tiến và thực thi các phương pháp hay nhất. Điều này dẫn đến mã dễ đọc, dễ hiểu và dễ duy trì hơn, đặc biệt là khi nhiều nhà phát triển đang làm việc trên cùng một dự án.
 • Học hỏi và phát triển liên tục: Xem lại mã tạo cơ hội cho các nhà phát triển nhận phản hồi trên mã của họ, học hỏi từ những sai lầm và cải thiện kỹ năng của họ. Bằng cách tích cực tham gia vào quá trình xem lại mã, các nhà phát triển hiểu rõ hơn về các kỹ thuật viết mã khác nhau, các mẫu kiến trúc và các phương pháp thực hiện hay nhất trong ngành. Việc học hỏi và phát triển liên tục này góp phầ vào sự phát triển chuyên nghiệp của từng nhà phát triển và sự cải tiến chung của nhóm phát triển.

Tóm lại, xem lại mã làm cho các nhóm và sản phẩm mạnh hơn.

Nhưng ngay cả với tất cả những lợi ích này, việc xem lại mã thường bị bỏ qua vì các thành viên nhóm bận rộn với các nhiệm vụ khác và cảm thấy việc này tốn thời gian. Đó là lúc các yêu cầu kéo xuất hiện.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life