Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cách sử dụng Git
  6. Cách sử dụng Git trên Dòng lệnh
  7. Tạo một kho lưu trữ từ x
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Tạo một kho lưu trữ từ x

Chúng ta sẽ tạo một kho lưu trữ từ xa trong Backlog, phần mềm kiểm soát phiên bản mà chúng ta đã đề cập tại phần đầu của hướng dẫn này.

Chi Quản trị viên dự án mới có thể tạo kho lưu trữ Git mới trong Backlog. Nếu bạn không có vai trò này, hãy yêu cầu Quản trị viên dự án của bạn tạo kho lưu trữ cho bạn. Ngoài ra, bạn có thể bắt đầu Không gian của riêng mình và tạo kho lưu trữ ở đó. Bạn có thể bắt đầu dùng thử miễn phíBacklog bây giờ!

Đầu tiên, đăng nhập vào Backlog và nhấp vào “Git” từ menu dự án mà bạn muốn tạo kho lưu trữ. Nếu bạn chưa có dự án, bạn sẽ cần tạo một cái trước.

Click Git in the project in which you wish to create a repository

Nếu Git không hiển thị như hình trên, bạn sẽ phải bật nó bằng cách chọn dự án, đi đến “Project Settings” > “General” và nhấp vào hộp kiểm có nhãn “enable Git”.

Enable Git function by Git configuration.

Sau khi bật Git, nhấp vào “Add Repository” trên cùng màn hình Git để thêm một kho lưu trữ.

Click Add a repository

Nhập tên và mô tả sau, sau đó nhấp vào nút “Create Repository”:

  • Tên: “tutorial”
  • Mô tả: “For use in the tutorial”
Click Create Repository button after entering Repository name and Instruction

Bạn sẽ thấy bảng bên dưới khi bạn đã thêm thành công kho lưu trữ mới của mình.

A new repository was added

Bây giờ bạn có thể bắt đầu đẩy các thay đổi vào kho lưu trữ từ xa này.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life